The Society of Folk Dance Historians


Search Site The Web

Avramenko, Vasil'

AVRAMENKO, Vasil'

(1895-1981)

Background:

Teacher and author of books on Ukrainian dance.

See also:

Ukrainian Folk Dance: A Symposium, Number 1. Toronto: Ukrainian National Youth Federation of Canada, 1961. Contains: Herman, Mary Ann. "Vasyl' Avramenko - as I knew him," p. 16-24.

Zhyva dusha narodu; do iuvileiu ukrains'koho tanku]. Knysh, Irena. Winnipeg, Man., Canada: Nakladom avtora, 1966, 78 p. (OCLC 11124755)

Publications:

Programs. Avramenko, Vasyl'. Dance on Disc.

Avramenko Hopak, videorecording: Ukrainian national dance. Poland, Ohio: Ukrainian Heritage Foundation of North America, 1989.

Documentary record of Hopak-kolom, Arkan, and Honeviter, by Kashtan Ukrainian Dance Ensemble.

Muzyka do ukrainskykh natsionalnykh tantsiv. Avramenko, Vasil'. Winnipeg, Canada: Holovnoi rukhomoi shkoly ukrainskykh tantsiv, 1927, 12 p.

Hei, nu khloptsi do zbroi!, Tizh mene pidmanula, Kozachok Podilskyi, Kolomyika, Hopak, Zhuravel, Chumak, Kateryna khersonka, Arkan, Velykodna Haivka, Zaporozhets, Metelytsia.

Tanky muzyka i strij. [microfilm] Avramenko, Vasil'. Winnipeg, Canada: Ukrainska Knyharnia, 19--, 80 p. tantsiv, 1927, 12 p. (OCLC 22046269).

Ukrainian national dances; a short essay on Ukrainian dances and description of ten most popular national dances of own composition. Avramenko, Vasil'. Winnipeg, Canada: Ukrainian Ballet School, 1928, text in Ukrainian. (OCLC 9808224).

Ukrainska operova filma Zaporozhets za Dunaiem = Ukrainian operatic film "Cossacks in exile." Avramenko, Vasil'. Winnipeg, Canada: Avramenko Film Co., 1930, 1939, 10 p. (OCLC 27116068).

Ukrainski natsionalni tanky: Korotky i narys pro Ukrainsky i tanok ta opys desiatokh na ikrashchykh narodnikh tankiv vlasnoho uklady = Ukrainian national dances, short essay on Ukrainian dances and description of ten most popular national dances of own composition. Avramenko, Vasil'. Winnipeg, Canada: Nakladom Shkoly Ukrainskoho Natsionalnoho Tanku, 1928, 52 p. (OCLC 13231764).

Ukrainski natsionalni tanky, muzyka i strii = Ukrainian national dances, music and costumes: a short essay on Ukrainian dances and a description of the ten most popular national dances of the author's own composition. Avramenko, Vasil'. Winnipeg, Canada: National Publishers, 1947, 80 p., in Ukrainian. (OCLC 25444362 & 5347491).

Vasile Avramenko's Ukrainian folk dance and ballet, Anniversary libretto, 1921-1931. Avramenko, Vasil'. 1931, 28 p. (OCLC 4459733).

Dances introduced:

Chronology: